ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการธงในสหราชอาณาจักร"

| [[ไฟล์:Northern Nigeria Protectorate.jpg|100px|border]] || ค.ศ. 1900 - 1914 || ธง[[ไนจีเรียเหนือในอารักขา]] || ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราอาณานิคมอยู่ภายในวงกลมสีแดง.
|-
| [[ไฟล์:Flag of the Southern Nigeria Protectorate.pngsvg|100px|border]] || ค.ศ. 1900 - 1914 || ธง[[ไนจีเรียใต้ในอารักขา]] || ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราอาณานิคมอยู่ภายในวงกลมสีเขียว.
|-
| [[ไฟล์:Flag of British Colonial Nigeria.svg|100px|border]] || ค.ศ. 1914–1960 || [[ธงชาติไนจีเรีย|ธง]][[อาณานิคมไนจีเรีย]] || ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินรูปดาวหกแฉกสีเขียวบนพื้นวงกลมสีแดง กลางรูปดาวนั้นมีมงกุฎราชินีทิวดอร์ ใต้มงกุฎดังกล่าวมีข้อความ "Nigeria"
99

การแก้ไข