ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมนาลิซา"

เปลี่ยนแปลงจาก ภาพโมนาลิซ่านี้ถูกวาดโดย ดา ฟอเรร่า เป็น ภาพโมนาลิซ่านี้ถูกวาดโดย ดา วินชี
(เปลี่ยนแปลงจาก ภาพโมนาลิซ่านี้ถูกวาดโดย ดา ฟอเรร่า เป็น ภาพโมนาลิซ่านี้ถูกวาดโดย ดา วินชี)
 
==ประวัติ==
ภาพโมนาลิซ่านี้ถูกวาดโดย ดา ฟอเรร่าวินชี ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2046]] ถึง [[พ.ศ. 2050]] ใช้เวลานานถึง 4 ปีในการวาด
 
ในปี ค.ศ. 1516 ([[พ.ศ. 2059]]) ดา วินชีได้นำภาพจาก[[อิตาลี]]ไปที่[[ฝรั่งเศส]] ด้วยพระราชประสงค์ของ[[พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1]] ที่ทรงปรารถนาที่จะให้ศิลปินทั้งหลายมารวมตัวทำงานกันที่ Clos Lucé ใกล้กับ[[ปราสาท]]ในเมืองอัมบัวส์ และยังทรงให้ ดา วินชี วาดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์อีกด้วย หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงซื้อภาพโมนาลิซ่า ในราคา 4,000 เอกือ
ผู้ใช้นิรนาม