ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• ปี 2538 - ปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในช่วงต่างๆ ดังนี้
 
1) ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่หนึ่ง 17.00 -18.00 น. วันพฤหัสจันทร์ และ วันศุกร์อังคาร
 
2) ข่าวภาคค่ำช่วงที่สอง 19.4555 -20.2030 น. วันอังคารจันทร์ ,วันพฤหัสอังคาร และ วันศุกร์พุธ
 
3) สะเก็ดข่าว 20.10 น. วันพฤหัส ,วันศุกร์ และ วันอาทิตย์
 
4) ข่าวภาคเที่ยง 11.25 – 12.25 น. วันอังคาร
 
3) สะเก็ดข่าว 20.1020 น. วันพฤหัส ,วันศุกร์พฤหัสบดี และ วันอาทิตย์ศุกร์
 
 
285

การแก้ไข