ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร ภมรมนตรี"

ลบหมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน; เพิ่ม[[:หมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใ...
(ลบหมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน; เพิ่ม[[:หมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใ...)
{{เสียชีวิตปี|2525}}
[[หมวดหมู่:บุคคลฝาแฝดจากประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:สกุลภมรมนตรี]]
27,522

การแก้ไข