ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
 
[[หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์]]
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]
{{โครงซอฟต์แวร์}}
ซอฟต์แวร์(software)เป็นคำที่มีความหมายรวม หมายถึง โปรแกรม(program) และแอพพลิเคชั่น(application) ต่าง ๆ ที่มีนัยตรงกันข้ามกับ hard ware ใช้ในบริบทระหว่าง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(hard ware) และซอฟต์แวร์(software)
ผู้ใช้นิรนาม