ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ สุจินต์ อึ้งถาวร
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2539]] - [[17 เมษายน]] [[พ.ศ. 2541]] (รักษาการ) <br> [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2541]] - [[17 เมษายน]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2545]] - [[24 มกราคม]] [[พ.ศ. 2546]] (รักษาการ) <br> [[25 มกราคม]] [[พ.ศ. 2546]] - [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[1 กันยายน]] [[พ.ศ. 2548]] - [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2550]] (รักษาการ) <br> [[27 มกราคม]] [[พ.ศ. 2550]] - [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
|-
|}
4,945

การแก้ไข