ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้านรงค์ จันทิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = กล้าณรงค์.JPG
| imagesize = 230 px
| order = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| order = เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
| term_start = [[2231 มิถุนายนกรกฎาคม]] [[พ.ศ. 25422557]]
| primeminister =
| term_end
| term_start = [[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2542]]
| order1 = เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
| term_end = [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]]
| predecessorprimeminister1 =
| term_start1 = [[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2542]]
| successor = ศราวุธ เมนะเศวต
| term_end1 = [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]]
| predecessor1 =
| successor1 = ศราวุธ เมนะเศวต
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2486|9|18}}
| birth_place =
| footnotes =
}}
 
'''กล้านรงค์ จันทิก''' เป็นสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีต[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ|กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] อดีตเลขาธิการ[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] (ป.ป.ช.) เกิดเมื่อวันที่ [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2486]] เป็นบุตรของนายยนต์ และนางศรีสว่าง จันทิก สมรสกับนางพันทิพา จันทิก มีบุตรธิดา 3 คน
 
ผู้ใช้นิรนาม