ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รักจัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| producer = ภัทธิรา ปาลวัฒน์วิไชย, จันทิมา เลียวศิริกุล, มณฑล อารยางกูร
| writer = ณหรรษา สุนทรพจน์, ก้องเกียรติ โขมศิริ
| starring = [[รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ]] (ฟิล์ม)<br>[[พอลล่า เทเลอร์]]<br>[[สมพงษ์ คุนาประถม]] (อี๊ด [[โปงลางสะออน]] )<br>[[ขวัญนภา เรืองศรี]] (ลาล่า [[โปงลางสะออน]]) <br>[[ดวงฤดี บุญบำรุง]] (ลูลู่ [[โปงลางสะออน]])
| music = บานาน่า โบ๊ต
| cinematography = เรืองวิทย์ รามสูต
* [[รัฐภูมิ โตคงทรัพย์]] (ฟิล์ม) : ฟิล์ม
* [[พอลล่า เทเลอร์]] : เจ
* [[สมพงษ์ คุนาประถม ]] (อี๊ด [[โปงลางสะออน]] ) : ลอซู
* [[ขวัญนภา เรืองศรี]] (ลาล่า [[โปงลางสะออน]] ) : อาล่า
* [[ดวงฤดี บุญบำรุง ]] (ลูลู่ [[โปงลางสะออน]] ) : อาลู่
* [[กัญติยา เอี่ยมสำอาง]] : แต๊ว
* [[เพ็ญพร ไพฑูตย์]] : ส้ม
493

การแก้ไข