ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนกำแพงเพชร"

===ถนนกำแพงเพชร ===
เป็นถนนที่แยกออกมาจาก[[ถนนพหลโยธิน]]ที่สามแยกกำแพงเพชร (ย่านพหล) ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ[[ตลาดนัดสวนจตุจักร]] ตัดไปทางตะวันตก สิ้นสุดที่[[ถนนพระรามที่ 6]] ในบริเวณของ[[ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน]] ซึ่งแต่เดิมถนนนี้มีชื่อว่าถนนย่านพหลโยธิน
 
===ถนนกำแพงเพชร 1===
เป็นถนนที่ขนานกับ[[ถนนพหลโยธิน]]ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของ[[สวนจตุจักร]] ตัดแยกออกจากถนนกำแพงเพชร ที่สามแยกกำแพงเพชร ไปบรรจบกับ[[ถนนวิภาวดีรังสิต]] ที่แยกลาดพร้าว เป็นถนนที่เดินรถทางเดียวเป็นขาออก ส่วน[[ถนนพหลโยธิน]]ช่วงดังกล่าวจะเดินรถทางเดียวเป็นขาเข้า
 
===ถนนกำแพงเพชร 2===
ผู้ใช้นิรนาม