ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)"

Fix URL prefix
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Fix URL prefix)
* [[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]]
* [[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ]]
* [[สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน]]<ref>[http://http://www.thairath.co.th/content/437912 ประกาศ คสช. ดึง 'บีโอไอ' ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี]</ref>
 
=== หน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ===
5,205

การแก้ไข