ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาโนเทคโนโลยี"

บรรทัด 20:
# สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างพอเพียงกับประชากรโลก
# เพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้คนทั้งโลกอย่างทั่วถึง ทัดเทียม และพอเพียง
# เพิ่มศักยภาพในการสำรวจอวกาศชักว่าวมากขึ้น
 
== สาขาย่อยของนาโนเทคโนโลยี ==
ผู้ใช้นิรนาม