ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มสถาบันการพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา]] [http://www.bcnpy.ac.th/ ]
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่]] [http://www.bcnph.ac.th/ ] (อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เร็วๆ นี้)
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แม่สาย เชียงราย]] [http://www.bcnph.ac.th/ ] (โครงการในอนาคต เร็วๆ นี้)
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช]] [http://www.bnc.nu.ac.th/ ]
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา]] [http://www.bcnyala.ac.th/ ]
ผู้ใช้นิรนาม