ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีอันแทกุน (ประสูติ ค.ศ. 1382)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== สิ้นพระชนม์ ==
องค์ชายอึยอันทรงถูกปลงพระชนม์พร้อมกับ [[องค์ชายมูอัน]] พระเชษฐาร่วมพระมารดา
และ [[จองโดจอน]] ที่ [[พระราชวังคยองบกกุง]]
เมื่อวันที่ [[26 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1398]] ขณะพระชนม์
เพียง 16 พรรษาโดยฝีมืิอขององค์ชายจองอัน
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
* พระราชบิดา : [[พระเจ้าแทโจ]] (1335-1408,ครองราชย์ 1392-1398)
* พระราชมารดา : [[พระมเหสีซินด็อก]]
* พระเชษฐา : [[องค์ชายมูอัน]]
{{birth|1382}}
{{death|1398}}
ผู้ใช้นิรนาม