ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันตรีโกณมิติ"

6). '''โคแทนเจนต์''' cot(''A'') คือฟังก์ชันผกผันการคูณของ tan(''A'') นั่นคือ อัตราส่วนของความยาวด้านประชิด ต่อความยาวด้านตรงข้าม
:cot(''A'') = ชิด/ข้าม = '''b'''/'''a'''
 
===วิธีจำ===
 
วิธีจำอย่างง่าย ๆ คือจำว่า ข้ามฉาก ชิดฉาก ข้ามชิด ซึ่งหมายความว่า
* ข้ามฉาก ... sin = ด้านตรง'''ข้าม'''/ด้านตรงข้ามมุม'''ฉาก'''
* ชิดฉาก ... cos = ด้านประ'''ชิด'''/ด้านตรงข้ามมุม'''ฉาก'''
* ข้ามชิด ... tan = ด้านตรง'''ข้าม'''/ด้านประ'''ชิด'''
 
== นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วย ==
ผู้ใช้นิรนาม