ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาทูน่า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==ศัพทมูลวิทยา==
คำว่า "ทูน่า" มาจากคำว่า ''Thunnus'' ซึ่งเป็น[[ภาษาละติน]] จากภาษา{{lang-grc|θύννος|(thýnnos)|tunny-ปลา}}&nbsp;– ซึ่งแปลงมาจากคำว่า {{lang|grc|θύνω}} {{transl|grc|(''thynō'')}} หมายถึง "ที่พุ่ง; ที่โผ".<ref>{{cite book|title=A lexicon abridged from Liddell and Scott's Greek-English lexicon |first1=H.G. |last1=Liddell |first2=R. |last2=Scott |first3=J.M. |last3=Whiton |edition=17th |publisher=Ginn & Co. |year=1887}}</ref>
 
ส่วนคำว่า "ปลาโอ" ซึ่งเป็นชื่อในภาษาไทย <ref name="อ้าง">{{อ้างหนังสือ
ผู้ใช้นิรนาม