ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทคโนโลยีชีวภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เทคโนโลยีชีวภาพ''' ({{lang-en|Biotechnology}}) คือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น เอนไซม์ หรือโปรตีนชนิดต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติ
 
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาจก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง[[เคมี]]และทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้าง กระบวนการทำลาย หรือการก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดำเนินอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งกระบวนการ ทาง[[ชีวเคมี]]ที่เกิดขึ้นภายใน[[เซลล์]]ของสิ่งมีชีวิต เป็นผลมาจากการทำงานของ[[สารพันธุกรรม]] หรือ[[ดีเอ็นเอ]] และ[[หน่วยพันธุกรรม]]หรือ[[ยีน]] การศึกษางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงต้องอาศัยความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับสารพันธุกรรม และพฤติกรรมของสารพันธุกรรม รวมทั้งวิธีการสำคัญต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เทคโนโลยีชีวภาพที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือ [[เทคโนโลยีการหมัก]] (Fermentation Technology) และ [[เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่]] คือ [[เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ]] (DNA Recombinant Technology) หรือ พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) <ref>ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, '''BIOTECHNOLOGY เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับโลกยุคใหม่''' (2550) , สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์</ref>
454

การแก้ไข