ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| type = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]<br>[[โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ]]<br>[[โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ]]
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
|head = [[นายประทีป จำปาศรี]]
|head_label = ผู้อำนวยการ
| motto = '''ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม''' <br> นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา<br><small> (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี) </small>
# นายนเรศ สายหล้า มีนาคม 2548 – เมษายน 2551
# นางอุไร เอี่ยมสอาด เมษายน 2551- 30 กันยายน 2554
# [[นายประทีป จำปาศรี]] 1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน
 
== อัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียน ==
ผู้ใช้นิรนาม