ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส"

ในอดีตเป็น[[กือราเซาและรัฐภายใต้ความคุ้มครอง]] (1815-1954) ซึ่งมีลำดับดังนี้
;ดินแดนปี 1815
* [[กือราเซาและรัฐภายใต้ความคุ้มครอง]]
* [[SSS islands|ซินต์เอิสตาซียึสและรัฐภายใต้ความคุ้มครอง]]
* [[ซูรินาม]]
;ดินแดนปี 1828 ได้มีการรวมซินต์เอิสตาซียึสและรัฐภายใต้ความคุ้มครอง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ[[กือราเซาและรัฐภายใต้ความคุ้มครอง]]
* [[กือราเซาและรัฐภายใต้ความคุ้มครอง]]
* [[ซูรินาม]]
 
60,099

การแก้ไข