ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(+ ยุบวุฒิสภา)
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2557]] แต่ถูกศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอน
| [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557|รัฐประหาร]]
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60|คณะรัฐมนตรี]]พ้นจากตำแหน่ง และ[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]เข้ามาบริหารประเทศแทน
| การยุบวุฒิสภาถูกยุบ
}}
| side1 = {{bulleted list|
3,860

การแก้ไข