ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท้าววิรุฬหก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{สั้นมาก}}
[[ไฟล์:Jikoji zochoten.JPG|thumb|โซโจเท็น (ท้าววิรุฬหก), วัดจิโกจิ, ทะคะซะโง, [[จังหวัดเฮียวโงะ]], [[ญี่ปุ่น]]]]
'''ท้าววิรุฬหก'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'', กรุงเทพพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 316</ref> ({{lang-pi|Viruḷhaka}}; {{lang-sa|विरूढक}}) หนึ่งในสี่ผู้ปกครองสวรรค์ชั้น[[จาตุมหาราชิกา]] ซึ่งเป็นชั้นล่างสุดในไตรภูมิพระร่วง [[ฉกามาพจร]]เป็นเทพเจ้าผู้ปกครองทิศใต้ของ[[เขาพระสุเมรุ]] ซึ่งเป็นใหญ่ในหมู่หมู่[[ครุฑ]]มีเทพกลุ่ม[[กุมภัณฑ์]]เป็นบริวาร มีรูปร่างท้องป่องพุ่งใหญ่ ขาสั้น กำยำล่ำสัน ตามความเชื่อบางคติจะพบได้ว่าท้าววิรุฬหกคือผู้ปกครองครุฑและนก
 
ในมหาสมัยสูตรและบทภาณยักษ์ว่า โลกบาลแห่งทิศทักษิณทรงพระนามท้าววิรุฬหกมหาราช จอมกุมภัณฑ์ ส่วนใน[[อาฏานาฏิยปริตร]]ว่าเป็นจอมเทวดา ลัทธิข้างจีนฝ่ายมหายานว่า ทรงพระนามเตียงเชียง แปลว่า สง่างาม มือถือร่ม ทางทิเบตว่าถือกระบี่
ผู้ใช้นิรนาม