ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ครีบนี้หัวใจมีเธอ"

* [[รุจิรา ช่วยเกื้อ]] รับบทเป็น เลอลักษณ์
* [[สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย]] รับบทเป็น คอลลี่
* [[ภัณฑิลา ฟูกลิ่น]] รับบทเป็น ปูม้านิ่ม
* [[จักรพันธ์ จันโอ]] รับบทเป็น กุ้งเผา
* [[สุรินทร คารวุตม์]] รับบทเป็น อุทก
16

การแก้ไข