ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทย"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 5462262 โดย Delicious: อย่าปั่นป่วนสิครับด้วยสจห.
(ซ่อนไว้ตามบน)
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 5462262 โดย Delicious: อย่าปั่นป่วนสิครับด้วยสจห.)
| latd = 13|latm=44|latNS=N|longd=100|longm=30|longEW=E
| largest_city = [[กรุงเทพมหานคร]]
| government_type = <!--<div id="(1)"/>[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]<sup>[[#s- (1)|(1)]]</sup> และ<br /> <div id="(2)"/> [[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา|แบบมีรัฐสภา]]<sup>[[#s- (2)|(2)]]</sup>-->[[เผด็จการทหาร]]
| leader_title1 = [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]
| leader_title2 = [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]
| leader_title2 = [[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ|หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]
| leader_name1 = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
| leader_name2 = พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)
| legislature = <!--[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]]-->[[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]]
| upper_house = <!--[[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]]-->
| lower_house = <!--[[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]]-->
| area_rank = 51
| area_magnitude = 1 E11
| cctld = [[.th]]
| calling_code = 66
| footnotes = <!--<big><div id="s- (1)"/> <sup>[[#(1)|(1)]]</sup> รูปแบบรัฐ<ref name="เที่ยงคืน">{{cite web|url = http://www.midnightuniv.org/midnight2545/document95070.html|title = สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑) |date = |author = กำพล จำปาพันธ์|publisher=[[มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน]]|accessdate=08-05-2010}}</ref> <br /> <div id="s- (2)"/> <sup>[[#(2)|(2)]]</sup> รูปแบบการปกครอง</big>-->
}}
 
ในอาณาเขตประเทศไทย พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปี<ref>วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. (2545). '''บรรพบุรุษไทย: สมัยก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย.''' โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ISBN 974-13-1780-8. หน้า 2.</ref> นักประวัติศาสตร์มักถือว่า[[อาณาจักรสุโขทัย]]เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งต่อมาตกอยู่ในอิทธิพลของ[[อาณาจักรอยุธยา]] อันมีความยิ่งใหญ่กว่า และมีการติดต่อกับชาติตะวันตก อาณาจักรอยุธยามีอายุยืนยาว 417 ปีก็เสื่อมอำนาจและ[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง|ล่มสลายไปโดยสิ้นเชิง]] [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]ทรง[[การกอบกู้เอกราชของเจ้าตาก|กอบกู้เอกราช]]และสถาปนา[[อาณาจักรธนบุรี]] เหตุการณ์ความวุ่นวายในช่วงปลายอาณาจักร นำไปสู่ยุคสมัยของ[[ราชวงศ์จักรี]]แห่ง[[รัตนโกสินทร์|กรุงรัตนโกสินทร์]]
 
ช่วงต้นกรุง ประเทศเผชิญภัยคุกคามจากชาติใกล้เคียง แต่หลังรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เป็นต้นมา ชาติตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลในภูมิภาคเป็นอย่างมาก นำไปสู่การเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาหลายฉบับ และ[[การเปลี่ยนแปลงดินแดนของสยามและไทย|การเสียดินแดนบางส่วน]] กระนั้น ไทยก็ยังธำรงตนมิได้เป็น[[อาณานิคม]]ของชาติใด ๆ ต่อมาจนช่วง[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] ไทยได้เข้าร่วมกับ[[ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง|ฝ่ายสัมพันธมิตร]] และในปี [[พ.ศ. 2475]] เกิดได้มี[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การปฏิวัติ]]เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย และไทยได้เข้ากับ[[ฝ่ายอักษะ]]ในระหว่าง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] จนช่วง[[สงครามเย็น]] ไทยดำเนินไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับ[[สหรัฐอเมริกา]] ทหารเข้ามามีบทบาท ในการเมืองไทยอย่างมาก หลังปฏิวัติสยามอยู่หลายสิบปี กระทั่งมีการตั้งรัฐบาลพลเรือน และเข้าสู่ยุคโลกเสรีในพุทธทศวรรษ 2540 ทว่าหลังจากนั้น [[กองทัพไทย]]กลับมาทำรัฐประหารอีกถึงสองครั้ง ในปี [[พ.ศ. 2549]] และ [[พ.ศ. 2557]]ปัจจุบัน
 
== ชื่อเรียก ==
277

การแก้ไข