ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุลตร้าเซเว่น"

*อุปกรณ์การแปลงร่าง : อุลตร้าอาย (Ultra Eyes)
*ร่างมนุษย์ : โมโรโบชิ แดน
*ท่าไม้ตายหลัก : ลำแสงเอเมเรี่ยม อายสลักเกอร์ วายชอต อายสลักเกอร์พลัสเชคแฮนเรย์
 
== องค์กรพิทักษ์โลก ==
=== หน่วยพิทักษ์อุลตร้า TDF ( Terrestrial Defense Force Ultra Garrison ) ===
ผู้ใช้นิรนาม