ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัญญา ไรวินท์"

* 2542 ผลงานละคร ห้าวเล็กเล็ก ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* 2543 ผลงานละคร ทิพย์ดุริยางค์ ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* 2543 ผลงานละคร รักลอยลม (รับเชิญ) ทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]]
* 2543 ผลงานละคร ผมมากับพระ ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* 2544 ผลงานละคร แม้เลือกเกิดได้ ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
9,763

การแก้ไข