ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮิตแมน (ภาพยนตร์ พ.ศ. 2550)"

หน้าใหม่: {{Infobox film | name = ฮิตแมน<br/>Hitman | image = Hitman2 large.jpg | caption = โปสเตอร์ภาพยนตร์...
(หน้าใหม่: {{Infobox film | name = ฮิตแมน<br/>Hitman | image = Hitman2 large.jpg | caption = โปสเตอร์ภาพยนตร์...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม