ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระรอกบินเล็ก"

(หน้าใหม่: {{Taxobox |image = Hylopetes nigripes.jpg |image_caption = กระรอกบินเล็กปาลาวัน (''H. nigripes'') |image_width = 190px | foss...)
 
*[[กระรอกบินเล็กเขาสูง]], ''[[Hylopetes alboniger]]'' <small>(Hodgson, 1836)</small> – พบในประเทศไทย
*[[กระรอกบินเล็กอัฟกัน]], ''[[Hylopetes baberi]]'' <small>(Blyth, 1847)</small>
*[[กระรอกบินเล็กบาร์เทล]], ''[[Hylopetes bartelsi]]'' <small>Chasen, 1939</small> – พบในประเทศไทย
*[[กระรอกบินเล็กแก้มเทา]], ''[[Hylopetes lepidus]]'' <small>(Horsfield, 1823)</small> – พบในประเทศไทย
*[[กระรอกบินเล็กปาลาวัน]], ''[[Hylopetes nigripes]]'' <small>(Thomas, 1893)</small>
*[[กระรอกบินเล็กแก้มขาว]], ''[[Hylopetes phayrei]]'' <small>(Blyth, 1859)</small> – พบในประเทศไทย
ผู้ใช้นิรนาม