ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/โครงการแปลบทความวิกิพีเดียโดย dtac"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 16.00-17.30 น., dtac house, Chamchuri Square Building, Bangkok
# วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 16.00-17.30 น., dtac house, Chamchuri Square Building, Bangkok
# วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 16.00-17.30 น., dtac house, Chamchuri Square Building, Bangkok</font>
# <font color="green">วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 16.00-17.30 น., dtac house, Chamchuri Square Building, Bangkok</font>
# <font color="green"><b>วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 รอบเช้า/บ่าย รอยืนยันสถานที</b></font>
# วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 รอบเช้า/บ่าย รอยืนยันสถานที
 
277

การแก้ไข