ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

ภาพ:ธงชัยเฉลิมพลทหารมหาดเล็ก2522.png|<small>ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์</small>
</gallery>
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ[[ธงชัยเฉลิมพล]] เรียกอย่างสามัญว่า ''พิธีสาบานธง'' สันนิษฐานว่ามีขึ้นครั้งแรกเท่าที่ปรากฏหลักฐานเมื่อ 209 ตุลาคม 2471พ.ศ. 2470 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิต ในครั้งนั้นเป็นการประกอบพิธีของหน่วยทหารบก ทหารรักษาวัง และทหารเรือ ที่ประจำอยู่ในกรุงเทพ ฯ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จไปเป็นประธานพิธีสวนสนามครั้งนี้ประกอบด้วย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/2129.PDF ข่าวพิธีกระทำสัตย์สาบานต่อธงชัยเฉลิมพล ของทหารที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งได้กระทำหน้าพระที่นั่ง พ.ศ. 2470] ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 44 ตอน ง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2470 หน้า 2129 </ref>
 
การจัดหน่วยสวนสนามในครั้งนั้นประกอบด้วย
#กองบังคับการกองผสม
#กองแตรวงผสม (แตรวงกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ แตรวงกรมทหารรักษาวัง และแตรวงทหารเรือ)
#นักเรียนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายดาบ นักเรียนนายดาบแพทย์ (จัดรวมเป็น 1 กองพัน)
#กองบังคับการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
#[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ]] (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
#กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
#กรมทหารรักษาวัง จัดเป็น 1 กองพัน (ปัจจุบันคือกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ)
#กรมทหารราบที่ 2 (จัดเป็น 1 กองพัน)
#กรมทหารราบที่ 3 (จัดเป็น 1 กองพัน)
#กรมทหารม้าทุกกรมในกองทัพน้อยที่ 1 (จัดเป็นกรม 2 กองพัน)
#กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (จัดเป็นกรม 2 กองพัน)
#กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์, พลเสนารักษ์แผนกโรงเรียนแพทย์ทหารบก และพลเสนารักษ์ทหารรักษาวัง (จัดรวมกันเป็นกรม 2 กองพัน)
# กองสัมภาระที่ 1 กองสัมภาระที่ 2 กองเสนารักษ์ที่ 1 กองเสนารักษ์ที่ 2 และหมวดหมู่สัมภาระ หมวดหมู่เสนารักษ์ และหมวดหมู่สัตวรักษ์ของกองทหารในกรุงเทพ (จัดรวมกันเป็น 1 กองพัน)
# ทหารเรือ (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2493]] [[กระทรวงกลาโหม]]ได้สั่งการให้แต่ละเหล่าทัพแยกกันทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล สำหรับกองทัพบกได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี
ผู้ใช้นิรนาม