ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรมาณู"

เพิ่มขึ้น 101 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ผู้หลุดพ้นต้องเห็น อณู, ปรมาณูของจิต, http://www.youtube.com/watch?v=yVwbRFrCL5s&feature=youtu.be&t=1h44m07s
(ผู้หลุดพ้นต้องเห็น อณู, ปรมาณูของจิต, http://www.youtube.com/watch?v=yVwbRFrCL5s&feature=youtu.be&t=1h44m07s)
ธรรมแท้ละเอียดเป็นอณูรู้ได้แสนยาก ผู้หลุดพ้นต้องเห็น อณู, ปรมาณูของจิต, พระภิกษุณีผู้เห็นอณู. http://www.youtube.com/watch?v=yVwbRFrCL5s&feature=youtu.be&t=1h44m07s
http://www.youtube.com/watch?v=yVwbRFrCL5s&feature=youtu.be&t=1h44m07s
{{ความหมายอื่น|ดูที่= อะตอม}}
{{ความหมายอื่น|ดูที่= นิวเคลียร์}}
43

การแก้ไข