ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรลส์-รอยซ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(rolls royce)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ผู้คนก็จะถามว่ามันเป็นรุ่นเดียวกับ
ที่ใช้ขนขยะในอินเดียหรือเปล่า
(รถหมายเลข [[1969]] คือ คันที่ผลิตออกจากโรงงาน)
เมื่อชื่อเสียงของ Rolls Royce ตกต่ำขนาดนี้ 
ยอดขายก็พลอยดิ่งลงไปด้วย 
ทางบริษัท Rolls Royce ได้รับบทเรียน
และรู้สึกเสียใจกับความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้แล้ว 
พระองค์ก็เลิกใช้รถ Rolls Royce ขนขยะ}}
 
== รถยนต์หรูหรา ==
5

การแก้ไข