ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญรัตนาภรณ์"

 
=== เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ===
[[ไฟล์:เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8.jpg|100px|right|thumb|เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 5]]
'''เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8''' สร้างขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 2480]] สำหรับพระราชทานเป็นส่วนพระองค์[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]] มีลักษณะเป็นวงกลม มีอักษรพระบรมนามาภิไธย อ.ป.ร. อยู่ในขอบวงกลมซึ่งมีรัศมีและมีหูสำหรับร้อยแพรแถบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้น<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/942.PDF พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๘๐], เล่ม ๕๔, ตอน ๐ ก, ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐, หน้า ๙๔๒</ref> ได้แก่
:* '''ชั้นที่ 1''' ย่อว่า อ.ป.ร.๑ มีลักษณะเป็น อักษรพระบรมนามาภิไธย อ.ป.ร. เรือนเงินประดับเพชรทั้งดวง หูทองคำ
1,943

การแก้ไข