ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียน"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''การเขียน''' คือ[[การสื่อสาร]]ชนิดหนึ่งของมนุษย์เราที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝน การเขียนเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์[[อักษร]] เพื่อให้ผู้รับสารสามารถ[[อ่าน]]ได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสามารถนำมาบอกบอกต่อกับบุคคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับ เครื่องมือในการเขียนเช่น [[ดินสอ]] [[ปากกา]] [[สี]] [[พู่กัน]] [[กระดาษ]] [[กระดาน]] ฯลฯ การเขียนจะต้องเขียนเป็น[[ภาษา]] ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้
 
== ประเภทของการเขียน ==
โรงพยาบาลภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
{{โครงส่วน}}
 
๑. สภาพภูมิประเทศ
 
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอหล่มเก่า
อำเภอภูหลวง มีพื้นที่ประมาณ ๕๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๑๘,๗๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลย ห่างจากตัวจังหวัดเลย ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
51,534

การแก้ไข