ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนาระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนะระเป็นที่ราบสลับหุบเขา มีเพียงที่สามารถใช้ทำประโยชน์ได้เพียง 851 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 23 นับว่าน้อยที่สุดในเขตการปกครองของญี่ปุ่น<ref name="100indices">{{cite web|title=奈良県統計情報 "100の指標" ("100 Indices of Nara" by Nara Statistics Division, Nara Prefecture)|language=Japanese|url=http://www.pref.nara.jp/pro/toukei/index.htm|accessdate = 2007-03-17}}</ref>
 
 
== เขตการปกครอง ==
จังหวัดนะระแบ่งการปกครองออกเป็น 12 เมือง ได้แก่
 
{{col-begin}}{{col-break}}
*[[โกะโจ]]
*[[โกะเซะ]]
*[[อิโกะมะ]]
*[[คะชิบะ]]
{{col-break}}
*[[คะชิฮะระ]]
*[[คะซึระงิ]]
*[[นะระ (เมือง)|นะระ]] (เมืองเอก)
*[[ซะกุระอิ]]
{{col-break}}
*[[เท็นริ]]
*[[อุดะ]]
*[[ยะมะโตะโกริยะมะ]]
*[[ยะมะโตะทะกะดะ]]
{{col-end}}
 
 
== อ้างอิง ==
8,291

การแก้ไข