ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมดงยาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| abbr = ม.ด.ย.
| code = 3044100116
| establish_date = [[3029 เมษายน]] [[พ.ศ. 2539]]
| founder = [[นายสมาน พิมพ์สิม]]
| type = [[มัธยมศึกษา]]
| group = [[องค์กรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ]]
| type_headman = ผู้อำนวยการ
| headman = [[นายวิทยา แสงคำไพร]]
| song = มาร์ชมัธยมดงยาง
| color = [[สีน้ำเงิน]]
| campus =
| branch = [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒|โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2]]<br>[[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา]]<br>[[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔|โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4]]<br>[[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี]] <br> [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ]]
| website = [http://]
| footnote =
15

การแก้ไข