ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิภพ อะสีติรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม]]
| term_start = [[730 พฤษภาคมเมษายน]] [[พ.ศ. 2526]]
| term_end = [[115 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]]
| primeminister = พลเอก[[เปรม ติณสูลานนท์]]
<!----------เกิด/ถึงแก่อสัญกรรม---------->
20,936

การแก้ไข