ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มโหสถชาดก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{{พุทธศาสนา}}}
 
''' มโหสถชาดก ''' เป็นชาดกเรื่องที่ 5 ใน 10 เรื่องจาก [[ทศชาติชาดก]] โดยกล่าวถึง [[พระโพธิสัตว์]] ซึ่งเสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีอันเป็นพื้นฐานที่
นำไปสู่การตรัสรู้เป็น [[สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า]]
2,516

การแก้ไข