ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสามพราน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|เทศบาลตำบลบางกระทึก||2551 (?) ||<center>12.85</center>||<center>10,861</center>||<center>845.21</center>||<center>5,956</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม||? 2538||<center>65.65</center>||<center>10,225</center>||<center>1,704809.1773</center>||<center>4,200</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง||25382539||<center>10.01</center>||<center>5,919</center>||<center>591.31</center>||<center>4,545</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด||25402538||<center>813.585</center>||<center>38,619229</center>||<center>425594.7615</center>||<center>13,252706</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย||2539||<center>910.772</center>||<center>64,446777</center>||<center>664445.5362</center>||<center>32,838799</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน||25382539||<center>115.7261</center>||<center>64,760725</center>||<center>576842.7925</center>||<center>21,678676</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง||2538||<center>1117.7218</center>||<center>67,760744</center>||<center>576450.7976</center>||<center>2,678582</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด||2538||<center>1110.7254</center>||<center>610,760768</center>||<center>5761,021.7963</center>||<center>26,678538</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่||2538||<center>1112.7251</center>||<center>68,760809</center>||<center>576704.7916</center>||<center>23,678379</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา||25382539||<center>11.7229</center>||<center>67,760804</center>||<center>576269.791</center>||<center>2,678358</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา||2538||<center>1126.722</center>||<center>611,760548</center>||<center>576440.7976</center>||<center>23,678139</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา||2538||<center>117.7248</center>||<center>67,760376</center>||<center>576986.791</center>||<center>24,678197</center>
|-
|องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่||25382540||<center>115.7215</center>||<center>64,760225</center>||<center>576.79</center>||<center>21,678475</center>
|-
!colspan = 2 | ทั้งหมด ||249.347||192,450||771.82||99107,229287
|}
 
1,981

การแก้ไข