ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพร้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''โรงเรียนพร้อม''' เป็น[[โรงเรียน]][[เอกชน]]สังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน]] (สช.) ตั้งอยู่เลขที่ 505 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง [[เขตลาดกระบัง]] [[กรุงเทพมหานคร]]
เดิมมีชื่อว่า [[โรงเรียนอนุบาลพร้อม]] มีเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ 250 ตารางวา <ref name=>[http://www.promschool.ac.th จากโรงเรียนพร้อม </ref>
 
13

การแก้ไข