ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ทำเนียบผู้ประศาสน์การและอธิการบดี ==
 
นับแต่สถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยมี [[ผู้ประศาสน์การ]] [[อธิการบดี]] ผู้รักษาการแทนผู้ประศาสน์การ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ดังรายพระนาม และรายนามต่อไปนี้<ref> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. '''หนังสือคู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550'''. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2550).</ref>
 
 
== วิชาการ ==
 
[[ไฟล์:Thammasat Dome.jpg|thumb|230px|right|[[ตึกโดม]]ท่าพระจันทร์]]
แต่เดิมเมื่อเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั้น ในระดับปริญญาตรีมีเปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียวคือ "[[ธรรมศาสตร์บัณฑิต]]" (ธ.บ.) ซึ่งเน้นวิชากฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เป็นเรื่องใหม่ในขณะนั้นคือ[[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]]<ref name="Charnvit" /> และมีวิชารัฐศาสตร์และวิชาเศรษฐศาสตร์แทรกอยู่ด้วย<ref name="PolsciHistory" /><ref name="EconHistory">[http://econ.tu.ac.th/mbe/histrory.htm ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.], โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</ref> ส่วนในระดับปริญญาโทนั้นมีแยกสามแขนงคือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และต่อมาได้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีซึ่งเทียบเท่าปริญญาโท และในระดับระดับปริญญาเอกมีสี่แขนงคือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการทูต
* [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะสาธารณสุขศาสตร์]]
* [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ]]
 
 
นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา อาทิ สถาบันภาษา, กองกิจการนักศึกษา เป็นต้น อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย อันได้แก่ [[วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา]] และ[[สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร]]
=== หลักสูตรนานาชาติ ===
นอกจาก [[วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์]] ซึ่งเป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยแล้ว<ref>[[มติชน]], [http://www.matichon.co.th/news_title.php?id=345 'สุรพล'ชนะคะแนนโหวต สภามธ. 25-6 ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมธ.สมัยที่ 2], มติชน, 24 กันยายน พ.ศ. 2550</ref><ref name="pridi-intlcollege">งานประชาสัมพันธ์, [http://www.tu.ac.th/news/2007/09/25.htm#500625-227a ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 25 กันยายน พ.ศ. 2550</ref> คณะต่าง ๆ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติสำหรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลายหลักสูตรด้วยกัน โดยคณะที่เปิดหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
{{col-begin}}
{{col-2}}
* [[ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา]]
* [[ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ]] (ศูนย์เอเปค)
 
{{col-2}}
 
* [[สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
{{col-end}}
 
== งานวิจัย ==
{{โครง-ส่วน}}
 
== พื้นที่การศึกษา ==
 
=== กีฬาและนันทนาการ ===
 
 
* [[งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์|งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ]] เป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ [[พ.ศ. 2477]] จนถึงปัจจุบัน โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพฝ่ายละหนึ่งปี ปกติจัดขึ้น ณ [[สนามศุภชลาศัย]]
* [[งานรักบี้ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์]] เป็นการแข่งขันรักบี้ชิงถ้วยพระราชทาน[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] ซึ่งเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี [[พ.ศ. 2480]] แต่ได้ยุติไประยะหนึ่ง และได้มีการฟื้นฟูการแข่งขันอีกครั้งตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2550]] เป็นต้นไป
 
อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ. 2551 ได้เกิดมีการตั้งกลุ่มกิจกรรมอิสระเตรียมธรรมศาสตร์ ขึ้นมาเพื่อจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ ค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสืบต่อเจตนารมย์ของโรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ในอดีต อย่างไรก็ตามในปีต่อๆมา ได้ถือรวมกิจกรรมค่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำปีของ [[องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอุปนายกฝ่ายท่าพระจันทร์
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[จิตวิญญาณธรรมศาสตร์]]
* [[คณะราษฎร]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[จิตวิญญาณธรรมศาสตร์]]
* [[คณะราษฎร]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม