ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

;กลุ่มวิจัย
* [[ไฟล์:Bioen.jpg|400px]]Biomedical Engineering Research Unit (BioMed SIIT)
 
 
* [[ไฟล์:Ces.jpg|400px]]Computational Engineering and Science (CES) Research Unit
 
 
* [[ไฟล์:Iisi-u.jpg|400px]]Intelligent Informatics and Service Innovation Unit (IISI-U)
 
 
* [[ไฟล์:Infra.jpg|400px]]Intelligent Infrastructure (INFRA) Research Unit
 
 
* [[ไฟล์:Logen.jpg|400px]]Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LogEn) Research Unit
 
 
* [[ไฟล์:Maptech.jpg|400px]]Materials and Plasma Technology (MaP Tech) Research Unit
 
 
* [[ไฟล์:Selc.jpg|400px]]Sustainable Energy and Low Carbon (SELC) Research Unit
72

การแก้ไข