ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
[[ไฟล์:Gdp nominal and ppp 2004 world map.PNG|thumb|250px|เปรียบเทียบ ดัชนี GDP และ PPP]]
 
[[ไฟล์:BNP perhoofd 2012.PNG|thumb|294px|ของประเทศแต่ละประเทศในปี 2555 [[List of countries by GDP (nominal) per capita|GDP (nominal) per capita]].<ref>Based on the IMF figures. If no number was available for a country from IMF, CIA figures were used.</ref>
{|width="100%"
|-
| valign=top | {{legend|#400000|มากกว่า $102,400}} {{legend|#800000|$51,200–102,400}} {{legend|#a00000|$25,600–51,200}} {{legend|#d00000|$12,800–25,600}} {{legend|#fd2a00|$6,400–12,800}} {{legend|#fe7733|$3,200–6,400}}
| valign=top | {{legend|#fea933|$1,600–3,200}} {{legend|#fed24c|$800–1,600}} {{legend|#feff33|$400–800}} {{legend|#ffffa6|ต่ำกว่า $400}} {{legend|white|ไม่มีข้อมูล}}
|}
]]
 
== สิ่งที่ไม่นับรวมใน GDP ==
== อ้างอิง ==
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. "หน่วยที่ 9 รายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาติ". ''เอกสารการสอนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 9-15''. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. หน้า 1–35. ISBN 974-614-549-5
*https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
 
== ดูเพิ่ม ==
102

การแก้ไข