ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีมหาอุมาเทวี"

== เทศกาลนวราตรี == ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืนนั้น เป็นเป็นช่วงเวลาของ[[เทศกาลนวรา
(== สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม == สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของเทวสถานเป็นลักษณะศิลปะประเพณีโบราณ)
(== เทศกาลนวราตรี == ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืนนั้น เป็นเป็นช่วงเวลาของ[[เทศกาลนวรา)
 
== เทศกาลนวราตรี ==
ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืนนั้น เป็นเป็นช่วงเวลาของ[[เทศกาลนวราตรี|เทศกาลดูเซร่า]] หรือ[[เทศกาลนวราตรี|นวราตรี]] ของชาวฮินดู ซึ่งเป็นงานแห่พระแม่อุมา และเชื่อกันว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พระแม่และขบวนเทพจะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม