ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีมหาอุมาเทวี"

== สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม == สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของเทวสถานเป็นลักษณะศิลปะประเพณีโบราณ
(thumb|230px|วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตั้งอยู่บนถนนสีลม == ประวัติ == '''วัดพระศรีมหาอุมาเทว)
(== สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม == สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของเทวสถานเป็นลักษณะศิลปะประเพณีโบราณ)
ด้านนลานเทวสถานด้านหน้าโบสถ์มีเสาสีทองขนาดใหญ่สูงเท่าหลังคาโบสถ์ ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างประตูหน้าของเทวสถานและช่องกลางโบสถ์ซึ่งมีซุ้มใหญ่ตรงกลาง ที่ประดิษฐานพระศรีมหามารีอัมมันอยู่ด้านในสุด ด้านบนสุดของเสาเป็นโยนีลิงก์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกตกแต่งประดับประดาและชักธงรูปสิงห์ประจำองค์พระแม่ ขึ้นในช่วงสัปดาห์เทศกาลนวราตรี
 
บนลานหน้าเทวสถานมีเทวาลัยขนาดเล็กอีก 3 เทวาลัย เทวาลัยแรกอยู่บริเวณกลางลานหน้าโบสถ์ด้านขวา (ด้าน[[ถนนสีลม]]) เป็นเทวาลัยประดิษฐาน[[ศิวลึงค์]]อันเป็นสัญญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ อีก 2 เทวาลัยอยู่ที่มุมริมสุดด้านหน้าของเทวสถานด้านถนนปั้นตัดกับ[[ถนนสีลม]] เป็นเทวาลัยประดิษฐาน[[พระพรหม]] และเทวาลัยประดิษฐานเทวรูป[[เทวนพเคราะห์เทวดานพเคราะห์|องค์เทวนพเคราะห์ทั้ง9องค์]]ริมรั้วด้าน[[ถนนสีลม]]ระหว่าเทวาลัยพระพรหมและศิวลึงค์ มีหอระฆังที่ต้องตีตลอดเวลาขณะที่พราหมณ์ทำพิธีบูชาเทพเจ้า
 
ส่วนด้านข้างของเทวสถานริมซ้ายติดกับบ้านเรือนของเอกชนในถนนปั้น ใกล้รั้วเป็นซุ้มใหญ่ประดิษฐานเทวรูปอีก 3 ซุ้มซึ่งเป็นเทพท้องถิ่นของชาวอินเดียใต้ ได้แก่[[พระอัยนาร์]] [[พระแม่สัปตริมาติกา|พระซับทระกรรณี]] [[พระแม่เปชายี|พระแม่เปชายี]] พระอัคนีวิรั่น พระเปริยาจี [[พระมาดูไรวีรั่น]] [[พระกัตตราวรายัน]] ถัดเข้าไปข้างในเป็นแผ่นสลักรูป ศรียันตรา ซึ่งหันหน้าเข้าหา[[ถนนสีลม]]ถัดเข้าอีกเป็นอาคารสำนักงานของทางวัด
ผู้ใช้นิรนาม