ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีมหาอุมาเทวี"

== สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม == สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของเทวสถานเป็นลักษณะศิลปะประเพณีโบราณ
(thumb|230px|วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตั้งอยู่บนถนนสีลม == ประวัติ == '''วัดพระศรีมหาอุมาเทว)
(== สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม == สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของเทวสถานเป็นลักษณะศิลปะประเพณีโบราณ)
[[สถาปัตยกรรม]]และศิลปกรรมของเทวสถานเป็นลักษณะศิลปะประเพณีโบราณของอินเดียตอนใต้ผสมผสานกัน ระหว่างสมัย[[โจฬะ]]และ[[ปาละ]] ในอินเดีย ซึ่งจะพบศิลปะทางสถาปัตยกรรมแบบนี้ได้ในเทวาลัยตอนใต้ของประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน[[รัฐทมิฬนาดู]]
 
ด้านในเทวสถานมีโบสถ์ตั้งอยู่ตรงกลาง หันหน้าไปด้านถนนปั้น ด้านในสุดของโบสถ์แบ่งเป็น 3 ซุ้ม ซุ้มใหญ่ตรงกลาง มี 2 ล็อก ล็อกหน้าเป็นทางเดินเข้า ล็อกในประดิษฐาน เทวรูปปูนปั้น และเทวรูปหล่อลอยองค์ [[พระแม่มารีอัมมัน|พระศรีมหาอุมาเทวี]] ซุ้มด้านซ้ายและขวาของโบสถ์ ประดิษฐานเทวรูปของพระโอรสทั้งสอพระองค์ ซุ้มด้านซ้าย ( ด้านข้างในเทวสถาน)เป็นซุ้มประดิษฐานเทวรูปศิลาสลักองค์[[พระพิฆเนศวร|พระพิฆเนศ]] ซุ้มด้านขวา ( ด้านริม[[ถนนสีลม]]) ประดิษฐานเทวรูปสลักศิลาองค์ [[พระขันทกุมาร]]ซุ้มในโบสถ์ทั้ง 3 ซุ้มนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปข้างใน ยกเว้น[[พราหมณ์]]พิธีผู้มีคุณสมบัติอันสมควร แถวด้านซ้ายของโบสถ์หน้าซุ้มพระพิฆเนศ มีแท่นตั้งมีเทวรูปรูปหล่อลอยองค์พร้อมแท่นวางมีห่วงเหล็กที่สร้างไว้สำหรับอัญเชิญออกแห่ในงานพิธีหรือเทศกาลต่างๆของเทวสถาน อันได้แก่ [[พระพิฆเนศวร|พระพิฆเนศ]] [[พระศิวะ]] [[พระกฤษณะ]] [[พระวิษณุ]] [[พระลักษมี]] [[พระขันทกุมาร]] [[พระแม่มารีอัมมัน|เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี]] [[พระแม่กาลี]] [[พระสรัสวดี]]และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธชินราชจำลองตั้งวางอยู่ด้านข้างประตูโบสถ์ด้านใน ส่วนด้านขวาของโบสถ์หน้าซุ้มเทวรูปศิลา [[พระขันทกุมาร]] มีซุ้ม[[ศิวนาฏราช|พระนาฎราย่า]]และ[[พระแม่ปารวตี|พระแม่ศิวะกามี]] เทวรูป[[หนุมาน|พระหนุมาน]] , ตู้เก็บใบคำทำนายเซียมซีของวัด ทางเข้าด้านหน้าโบสถ์ทั้งซ้ายขวา เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายเครื่องบูชาและเทวรูปวัตถุมงคลต่างๆของทางเทวสถาน
 
ด้านนลานเทวสถานด้านหน้าโบสถ์มีเสาสีทองขนาดใหญ่สูงเท่าหลังคาโบสถ์ ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างประตูหน้าของเทวสถานและช่องกลางโบสถ์ซึ่งมีซุ้มใหญ่ตรงกลาง ที่ประดิษฐานพระศรีมหามารีอัมมันอยู่ด้านในสุด ด้านบนสุดของเสาเป็นโยนีลิงก์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกตกแต่งประดับประดาและชักธงรูปสิงห์ประจำองค์พระแม่ ขึ้นในช่วงสัปดาห์เทศกาลนวราตรี
 
บนลานหน้าเทวสถานมีเทวาลัยขนาดเล็กอีก 3 เทวาลัย เทวาลัยแรกอยู่บริเวณกลางลานหน้าโบสถ์ด้านขวา (ด้าน[[ถนนสีลม]]) เป็นเทวาลัยประดิษฐาน[[ศิวลึงค์]]อันเป็นสัญญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ อีก 2 เทวาลัยอยู่ที่มุมริมสุดด้านหน้าของเทวสถานด้านถนนปั้นตัดกับ[[ถนนสีลม]] เป็นเทวาลัยประดิษฐาน[[พระพรหม]] และเทวาลัยประดิษฐานเทวรูปประจำวันทั้ง 7 [[เทวนพเคราะห์]]ริมรั้วด้าน[[ถนนสีลม]]ระหว่าเทวาลัยพระพรหมและศิวลึงค์ มีหอระฆังที่ต้องตีตลอดเวลาขณะที่พราหมณ์ทำพิธีบูชาเทพเจ้า
 
ส่วนด้านข้างของเทวสถานริมซ้ายติดกับบ้านเรือนของเอกชนในถนนปั้น ใกล้รั้วเป็นซุ้มใหญ่ประดิษฐานเทวรูปอีก 3 ซุ้มซึ่งเป็นเทพท้องถิ่นของชาวอินเดียใต้ ได้แก่[[พระอัยนาร์]] [[พระแม่สัปตริมาติกา|พระซับทระกรรณี]] [[พระแม่เปชายี|พระแม่เปชายี]] พระอัคนีวิรั่น พระเปริยาจี [[พระมาดูไรวีรั่น]] [[พระกัตตราวรายัน]] ถัดเข้าไปข้างในเป็นแผ่นสลักรูป ศรียันตรา ซึ่งหันหน้าเข้าหา[[ถนนสีลม]]ถัดเข้าอีกเป็นอาคารสำนักงานของทางวัด
ผู้ใช้นิรนาม