ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลท่าขนอน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| district = [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| area = 176
| population = 7,350982
| population_as_of = 25542555
| density = 4144.76
| postal_code = 84180
| geocode = 840801
== ประวัติ ==
บ้านท่าขนอน ตั้งอยู่ฝั่งขวาของคลองพุมดวง อำเภอท่าขนอน(อำเภอคีรีรัฐนิคม)ประชาชนทำสวนผลไม้ และทำนา ปี พ.ศ. 2485 แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน
{|
หมู่ที่ 1 บ้านท่าขนอน
|หมู่ที่ 21 บ้านท่าขนอน
|-
หมู่ที่ 3 บ้านควน
|หมู่ที่ 42 บ้านหาดหึงท่า
|-
หมู่ที่ 5 บ้านกะเปาใต้
|หมู่ที่ 63 บ้านป่ายางควน
|-
หมู่ที่ 7 บ้านยาง
|หมู่ที่ 84 บ้านโตนยางหาดหึง
|-
หมู่ที่ 9 บ้านปากหาร
|หมู่ที่ 105 บ้านย่านยาวกะเปาใต้
|-
หมู่ที่11 บ้านนาชะอม
|หมู่ที่ 126 บ้านเขาหลุงป่ายาง
|-
หมู่ที่13 บ้านปากคู
|หมู่ที่ 17 บ้านท่าขนอน ยาง
 
|-
|หมู่ที่ 58 บ้านกะเปาใต้โตนยาง
|-
|หมู่ที่ 79 บ้านยางปากหาร
|-
|หมู่ที่13 10บ้านปากคูย่านยาว
|-
|หมู่ที่ 911 บ้านปากหารนาชะอม
|-
|หมู่ที่11 12 บ้านนาชะอมเขาหลุง
|-
|หมู่ที่ 313 บ้านควนปากคู
|}
พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตำบล ชื่อว่าตำบลบ้านยาง อำเภอท่าขนอน โดยโอน บ้านยาง บ้านปากหาร บ้านย่านยาว บ้านนาชะอม บ้านางแก้ว บ้านปากคู
 
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม