ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ เป็น[[สมเด็จเจ้าพระยา]]องค์แรกของ[[กรุงรัตนโกสินทร์]] มีหน้าที่สำเร็จราชการแผ่นดิน ดูแลต่างพระเนตรพระกรรณทั่วทั้งพระราชอาณาจักร ใช้[[ตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถ]] ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งตระกูลบุนนาค ท่านเป็นผู้สร้าง[[วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร]]
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ได้ถึงแก่พิราลัยในวันที่ [[26 เมษายน]] [[พ.ศ. 2398]] ขณะอายุ 67 ปี
== บุตรธิดา ==
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์มีบุตรธิดา 44 คน ดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม