ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

{| class="toccolours" width = 100%
|-
! style="background: OlivedraOlivedrab "| <center>ระดับปริญญาตรี</center>
! style="background: OlivedraOlivedrab "| <center>ระดับปริญญาโท</center>
! style="background: OlivedraOlivedrab "| <center>ระดับปริญญาเอก</center>
|-
| valign = "top" |
|}
 
'''หมายเหตุ''' ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป จะเป็น'''หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต''' (หลักสูตร 6 ปี)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม