ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล ขุนนาง
| name = สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์<br> (ดิศ บุนนาค)
| birth_date = [[พ.ศ. 2331]]
| birth_place = ประเทศไทย
| death_date = [[26 เมษายน พ.ศ. 2398]] (67 ปี)
| death_place =
| father = [[เจ้าพระยาอรรคมหาเสนาบดี (บุนนาค)]]
| mother = [[เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล]]
| wife = ท่านผู้หญิงบรมมหาประยุรวงศ์ (จันทร์)
| husband =
| children = 44 คน
| work =
| wikilinks =
}}
'''สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์''' (ดิศ บุนนาค) ([[พ.ศ. 2331]] - [[ 26 เมษายน พ.ศ. 2398]]) [[ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน]]ใน[[รัชกาลที่ 4]] เป็นบิดาของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์]] [[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี]] [[เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี]] [[เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์]]และ[[เจ้าพระยาภาสกรวงศ์]]
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ เกิดเมื่อปี [[พ.ศ. 2331]] เดิมชื่อ ดิศ เป็นบุตรของ[[เจ้าพระยาอรรคมหาเสนาบดี (บุนนาค)]] กับเจ้าคุณนวล ([[เจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล]]) รับราชการเป็นมหาดเล็กใน[[รัชกาลที่ 1]] รับพระราชทานตำแหน่งเป็น'''นายสุดจินดาหุ้มแพรมหาดเล็ก''' ได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามลำดับ จนถึงรัชกาลที่ 4 จึงได้เลื่อนขึ้นเป็น "'''สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์"''' คนทั่วไปนิยมเรียกว่า "สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่" (เรียก[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ]] น้องชายของท่านว่า "สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย")
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ เป็น[[สมเด็จเจ้าพระยา]]องค์แรกของ[[กรุงรัตนโกสินทร์]] มีหน้าที่สำเร็จราชการแผ่นดิน ดูแลต่างพระเนตรพระกรรณทั่วทั้งพระราชอาณาจักร ใช้[[ตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถ]] ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งตระกูลบุนนาค ท่านเป็นผู้สร้าง[[วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร]]
 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ 26 เมษายน พ.ศ. 2398 ขณะอายุ 67 ปี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ มีบุตรธิดากับท่านผู้หญิงจันทร์ จำนวน 9 คน และมีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ๆ อีกหลายคน รวมบุตรธิดาทั้งสิ้น 44 คน (บางตำราระบุว่า 61 คน)
== บุตรธิดา ==
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์มีบุตรธิดา 44 คน ดังนี้
===ท่านผู้หญิงจันทร์ บรมมหาประยุรวงศ์===
ท่านผู้หญิงจันทร์เป็นธิดาพระยาพลเทพ (ทองอิน) มีบุตรธิดา ดังนี้
* คุณหญิง
* [[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์]] (ช่วง บุนนาค)
* คุณหญิงหัด
* คุณหญิงเพ็ง
* คุณชายหุ่น
* เจ้าคุณตำหนักใหม่ (แข บุนนาค)
* เจ้าคุณหญิงปุก
* เจ้าคุณหญิงหรุ่น
* [[พระยามนตรีสุริยวงศ์]] (ชุ่ม บุนนาค)
===หม่อมรอด===
หม่อมรอดเป็นหม่อมประทานจาก[[กรมหลวงเทพยวดี|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี]]
* [[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์]] (ขำ บุนนาค)
* คุณชายพุก
===หม่อมอินใหญ่===
หม่อมอินใหญ่เป็นหม่อมประทานจาก[[กรมหลวงเทพยวดี|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี]]
* พระยาวงศภรณ์ภูษิต (เมฆ บุนนาค)
===หม่อมปราง===
* พระยาราชานุวงศ์ราชินิกุล (โต บุนนาค)
===หม่อมเกษ===
หม่อมเกษเป็นหม่อมพระราชทานจาก[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
* ท้าวราชกิจวรภัตร (แพ บุนนาค)
* พระยาอภัยสงคราม (นกยูง บุนนาค)
* คุณชายเนตร
===หม่อมทับทิม===
* พระยาศรีสรราชภักดี (วัน บุนนาค)
===หม่อมพึ่ง===
หม่อมพึ่งเป็นธิดาเจ้าพระยาพลเทพ เป็นหม่อมพระราชทานจาก[[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
* [[เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)|เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี]] (ท้วม บุนนาค)
* คุณชายตุ้ย
===หม่อมก้อนทอง===
* พระยาพรหมธิบาล (จร บุนนาค)
* คุณชายเจิม
* คุณชายจู
===หม่อมสายบัว===
* พระรัตนาญัปติ (ตู้ บุนนาค)
===หม่อมทับ===
* พระสัจจาภิรมย์ (เปาะ บุนนาค)
* คุณชายบุตร
===หม่อมสุ่น===
* นายรักษ์ภูวนารถ (ยอด บุนนาค)
* คุณชายเป้า
===หม่อมคล้าย===
* พระยาอุไทยธรรม (จีน บุนนาค)
* คุณหญิงพูน
===หม่อมหรุ่น===
* [[เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)|เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์]] (เทศ บุนนาค)
* คุณชายเอี่ยม
===หม่อมอิน===
* [[เจ้าพระยาภาสกรวงศ์]] (พร บุนนาค)
===หม่อมปาน===
หม่อมปานเป็นหม่อมประทานจาก[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแจ่ม กรมหลวงศรีสุนทรเทพ]]
* คุณหญิงเปี่ยม ภรรยาพระยาสุรเสนา (สวัสดิ์ ชูโต) ต้นสกุลสวัสดิ์-ชูโต
* ท่านผู้หญิงเผือก ภรรยาเจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) ต้นสกุลโกมารกุล ณ นคร
===หม่อมม่วง===
* คุณหญิงพลอย
===หม่อมทรัพย์===
* คุณหญิงนวม
===หม่อมถมยา===
* คุณหญิงปริก ภรรยา[[เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)|เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี]] (ท้วม บุนนาค)
===หม่อมแก้ว===
* คุณหญิงเกสร
* คุณชายแย้ม
===หม่อมบัว===
* คุณหญิงเนิน
===หม่อมแย้ม===
* คุณหญิงสายหยุด ภรรยา[[เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)|เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี]] (ท้วม บุนนาค)
===หม่อมพลับ===
หม่อมพลับเป็นหม่อมประทานจาก[[กรมหลวงเทพยวดี|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี]]
* คุณหญิงเม้า
===หม่อมพุ่ม===
* คุณหญิงเลี่ยม
===หม่อมกลั่น===
* คุณหญิงอิ่ม
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* http://arcbs.bsru.ac.th/local/pdf/somdes.pdf {{ลิงก์เสีย}}
http://www.bunnag.in.th/history6-ditbunnag.html
{{จบอ้างอิง}}
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม}}
 
{{เรียงลำดับ|บรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)}}
{{เกิดปี|2331}}{{ตายปี|2398}}
[[หมวดหมู่:วงศ์เฉกอะหมัด]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายเปอร์เซีย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
817

การแก้ไข