ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก"

/* ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของตำแหน่ง Witchayangkoon, B. "GPS-based vehicular velocity determination on the Chalermmahanakhon Expressway." Proc. the First Conference on Civil ...
(/* ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของตำแหน่ง Witchayangkoon, B. "GPS-based vehicular velocity determination on the Chalermmahanakhon Expressway." Proc. the First Conference on Civil ...)
* ผลกระทบอื่น ๆ (random noise error)
* ความสามารถในการกรองข้อมูล (data filtering technique)
.[http://www.pimhealthy.hostei.com .]
 
== ระบบอื่น ๆ ==
24

การแก้ไข