ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

fixing dead links
(fixing dead links)
{{รายการอ้างอิง}}
== แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://web.archive.org/20081002071742/www.geocities.com/toursong1/kam/ch.htm ชีวิตจะยุติการเกิดได้อย่างไร จาก อภิธรรมออนไลน์.]
* ผังภาพวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ ความละเอียดสูง [http://board.palungjit.com/f124/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%93%E0%B9%91-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%86%E0%B9%86-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-260079.html คลิกที่นี่]
 
1,305

การแก้ไข